Данни за контактЛозенец, Хладилника, ул. Рилски езера 13
1407 София

Tелефони за връзка:
тел.: 00359 (0)2 9623236
GSM: 00359 (0)887437436

Отговорен за съдържанието на уебсайта: д-р Румен Събов

Използван фотоматериал:
за анимацията - Фотогалерия Fotolia
за форуми - д-р Румен Събов
продукти и каталози - Ankylos, Osteo Biol, Dentsply

Дизайн и реализация - Tontcheva-mda, Leipzig
 

Правна информация


Този уебсайт е предназначен да информира пациенти и дентални специалисти за провежданото при нас лечение и съвременните достижения на денталната медицина.
При това се стремим добросъвестно да поддържаме богата и актуална информация, като я подбираме грижливо. Въпреки това, предвид динамичното развитие на здравеопазването и науката, изключваме всякъкви претенции относно изчерпателността и актуалността й.

Дистанцираме се и не носим отговорност за съдържанието на цитирани информационни източници или свързани с нашия посредством линк уебсайтове.

За възникнали взаимоотношения от ползването на този уебсайт важат приоритетно законите на Република България. Националните закони на други страни не намират приложение, ако не хармонизират с българското право, или не следва да се прилагат по силата на Европейското законодателство.

Всеки посетител на нашия уебсайт има свободата на избор, как да се възползва от предоставените му информация и интерактивна функционалност и във връзка с това, отговаря изключително сам пред закона за своите действия, а също така за предоставени от него неверни данни или заблуждаваща информаця.

Съдържанията на този уебсайт представляват интeлектуална собственост и са защитени от закона. Използването им изисква съгласието на техните автори.

Предоставянето на лични данни във връзка с ползването на уебсайта, или провеждано лечение при нас е изключително доброволно. Ние полагаме усилия да ги защитим, като ги приемаме и съхраняваме в криптирана форма, без да ги използваме за други от посочените цели и не ги предоставяме на трети лица.
Опити за неправомерен, или злонамерен достъп до тези данни, ще бъдат съобщавани на „Агенцията за опазване на личните данни” и се преследват и наказват от закона.