Предлагаме Ви:ПРЕГЛЕДИ

ОБСТОЕН ПРЕГЛЕД И УСТАНОВЯВАНЕ НА ОРАЛЕН СТАТУС
ПЛАН И СТОЙНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО /ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА/
ПЛАН И СТОЙНОСТ НА ПРОТЕТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ
ПЛАН И СТОЙНОСТ НА ОРТОДОНТСКОТО ЛЕЧЕНИЕ
WAX-UP МЕДЕЛИРАНЕ И АНАЛИЗ

ЕНДОДОНТИЯ

РЪЧНА И МАШИННА ОБРАБОТКА НА КОРЕНОВИТЕ КАНАЛИ
ЛЕЧЕНИЕ НА КОРЕНОВИ КАНАЛИ И ОБТУРИРАНЕ
ДИГИТАЛНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ОБРАБОТКА

КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ НА РАЗРУШЕНИ ЗЪБНИ ТЪКАНИ С ФОТОПОЛИМЕРНИ ,КЕРАМИЧНИ И ЦИРКОНИЕВИ ОБТУРАЦИИ(ПЛОМБИ)
ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛИНИЧНА ЗЪБНА КОРОНА И ПЪНЧЕТА
ЛЕЧЕНИЕ С ИНЛЕЙ (ЛАБОРАТОРНО ПРИГОТВЕНИ ОБТУРАЦИИ)

ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ПАРОДОНТА И УСТНАТА ЛИГАВИЦА

КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
ЛАЗЕРТЕРАПИЯ
УКРЕПВАНЕ НА ПОДВИЖНИ ЗЪБИ С ЕСТЕТИЧНИ ШИНИ

ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИМПЛАНТАНТИ

ИМЕДИАТНО ИМПЛАНТИРАНЕ(В МОМЕНТА НА ЗЪБНАТА ЕКСТРАКЦИЯ)
ОТЛОЖЕНО ИМПЛАНТИРАНЕ

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ

ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБИ
ЕКСТРАКЦИЯ НА РЕТИНИРАНИ ЗЪБИ
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ ЧЕЛЮСТИТЕ
СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ
ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ
ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНУ ТУМОРНИ ОБРАЗУВАНИЯ/ ПАПИЛОМ, ФИБРОМ, ЕПУЛИС, РЕТЕНЦ. КИСТИ НА СЛ.ЖЛЕЗИ/
ПРЕДПРОТЕЗНА ХИРУРГИЯ НА ВЕНЦИТЕ
ЛОКАЛНА ПЛАСТИКА ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА КОМУНИКАЦИИ СЪС СИНУСА
СИНУСЛИФТИНГ
УВЕЛИЧАВАНЕ ОБЕМА И ВИСОЧИНАТА НА АЛВЕОЛАРНАТА КОСТ ЧРЕЗ КОСТНИ ПРИСАДКИ
ДИСТРАКЦИОННА ОСТЕОГЕНЕЗА НА АЛВЕОЛАРНИЯ ГРЕБЕН
АПИКАЛНА ОСТЕОТОМИЯ НА ФРОНТАЛЕН,ПРЕМОЛАРЕН И МОЛАРЕН ЗЪБИ
РЕПЛАНТАЦИЯ НА ЕКСПУЛСИРАНИ(ИЗБИТИ) ЗЪБИ
ЕНДОДОНТСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ЗЪБ В КОСТТА
АВТОТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ЗЪБ
ОПЕРАЦИИ НА ЗЪБНИ КИСТИ
ТОТАЛНА ПЛАСТИКА НА ВЕСТИБУЛУМА ИЛИ ПОДА НА УСТНАТА КУХИНА
РАЗКРИВАНЕ НА РЕТИНИРАН ЗЪБ ЗА ОРТОПЕДИЧНИ ИЛИ ОРТОДОНТСКИ ЦЕЛИ
ГЕРМЕКТОМИЯ
ФРЕНУЛОТОМИЯ С ПЛАСТИКА
РЕПОЗИЦИЯ И ФИКСАЦИЯ НА ЛУКСИРАН ЗЪБ

ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ

РЕПОНИРАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ДОЛНА ЧЕЛЮСТ
РЕПОЗИЦИЯ НА ФРАКТУРИРАНА ЧАСТ ОТ АЛВЕОЛАРНА КОСТ
ЛЕЧЕНИЕ НА ЧЕЛЮСТНИ ФРАКТУРИ
РАДИКАЛНА ОПЕРАЦИЯ НА МАКСИЛАРЕН СИНУС
ОПЕРАЦИЯ НА ФИСТУЛА /СЛЮНЧЕНА/
ОПЕРАТИВНО ОТСРАНЯВАНЕ НА КАМЪК ОТ КАНАЛ НА СЛЮНЧЕНА ЖЛЕЗА
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КОСТ
СВОБОДНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КОСТ
ЕКЦИЗИЯ ЗА БИОПСИЯ НА ПОВЪРХНОСТНО РАЗПОЛОЖЕНИ ТЪКАНИ /КОЖА И ЛИГАВИЦА/
ИМПЛАНТАЦИЯ НА АЛОПЛАСТИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА МЕКИТЕ И ТВЪРДИ ТЪКАНИ

ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ

ЛЕЧЕНИЕ С ПОДВИЖНИ ПЛАСТМАСОВИ ПРОТЕЗИ
ЛЕЧЕНИЕ С ПОДВИЖНИ МОДЕЛНО-ЛЕТИ ПРОТЕЗИ
ЛЕЧЕНИЕ С ПОДВИЖНИ ПРОТЕЗИ ВЪРХУ ИМПЛАНТАНТИ
ЛЕЧЕНИЕ С ПРОТЕЗИ С ТЕЛЕСКОП КОРОНКИ
МЕТАЛО-КЕРАМИЧНИ КОРОНКИ
КЕРАМИЧНИ КОРОНКИ
ЦИРКОНИЕВИ КОРОНКИ
КОРОНКИ ВЪРХУ ИМПЛАНТИ
КОРОНКИ ВЪРХУ ЦИРКОНИЕВИ АБЪТМАНИ
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ НА ЛИЦЕТО И ЧЕЛЮСТИТЕ С ПОДВИЖНИ И НЕПОДВИЖНИ ЕКТОПРОТЕЗНИ КОНСТРУКЦИИ

ОРТОДОНТИЯ

ЛЕЧЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ В ОКЛУЗИЯТА ПРИ СМЕСЕНО СЪЗЪБИЕ С ПОДВИЖНИ АПАРАТИ
ЛЕЧЕНИЕ С БРЕКЕТИ

ДЕТСКА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

ОБТУРАЦИИ
ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЪБНИ КОРЕНИ
ФЛУОРИЗАЦИЯ НА ЗЪБНИ ПОВЪРХНОСТИ
ИМПРЕГНАЦИЯ
ЗАПЪЛВАНЕ НА ДЪЛБОКИ ФИСУРИ

ДЕНТАЛНА КОЗМЕТИКА

ПРОФЕСИОНАЛНО ЕНДО И ЕКЗО ИЗБЕЛВАНЕ
WALKING BLEACHING
ЕСТЕТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ С ВИНЪРС
БОНДИНГ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
ПОСТАВЯНЕ НА ЗЪБНИ ИНКРУСТАЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗЪБНИТЕ И ОКОЛОЗЪБНИ ТЪКАНИ: Профилактични програми „Дентално здраве” за деца и възрастни


Медико-диагностична лаборатория-образна диагностика
Медико-техническа лаборатория - зъботехника