Конгреси, симпозиуми, срещиГодишна среща на националните консултанти на имплантологичната система “Ankylos” от Централна и Източна Европа


На 09 ноември 2007 година в централата на DeguDent в гр. Ханау Германия се проведе годишната среща на националните консултанти по дентални импланти “Ankylos” на страните от Централна и Източна Европа.
Присъстваха д-р Р.Събов от България,д-р И.Борзаши и д-р Кота от Унгария,д-р З.Клинковски и д-р Натански от Чехия,д-р Д.Макан от Хърватия,д-р М.Горияк от Словения и д-р Йоргулеску от Румъния.
Присъствуваха и регионалните мениджъри за Европа г-н Лукас Халида от Австрия и г-н Марк Ширк от Германия.
Участниците изслушаха внимателно лекции на следните теми:
Новите продукти на “Ankylos”за 2007 година,които ще бъдат представени официално в края на месец наември 2007 година в Лондон.Навигационна имплантологична система ExpertEase.Прилагането на CAD/CAM технологията при протезирането върху “Ankylos”
Представени бяха новите продукти за 2007 година :
1. нов хиругичен кит с отделни модули,изработен изцяло от композитни материали;
2. нов универсален ключ с торк контрол;
3. пънчета от Balance системата изработени от Cercon с дентинов цвят;
4. нови провизорни пънчета с дентинов цвят;
5. Syn Cone система за горна челюст;
6. нови ъглови наконечници и имплантологичен юнит.
Срещата протече делово в уютна обстановка и завърши с изискано празненство във вариете Witzigmann Roncalli във Франкфурт на Майн.
Всички участници се разделихме като приятели и очакваме с нетърпение следващата годишна среща на националните консултанти на “Ankylos”.
Имам удоволствието от името на домакините да поканя всички практикуващи имплантолози в България на 13-тия DENTSPLY Friadent Световен симпозиум,който ще се проведе 18-19 април 2008 година в столицата на Германия, Берлин (www.friadent.de).