Конгреси, симпозиуми, срещиНаучен доклад от Р. Събов, Вл. Николов и П. Петров на тема "ANKYLOS имплантати и имплантиране непосредствено след изваждане на зъби" изнесен на 13-ти DENTSPLY Friadent Световен симпозиум в Берлин на 18 и 19 април 2008

Участие в международна среща на специалисти по имплантология от 15 до 17 май 2008 в Берлин, Германия: