Нашето оборудванеПроцесите на диагностициране и комплексно лечение на заболяванията в лицево-челюстната област, устната кухина, околозъбните тъкани и зъбите, както и извършването на хирургични операции и манипулации, включително и козметичните дейности в съвременнтата дентална медицина са немислими без използването на модерна апаратура, качествени консумативи, медикаменти и медицински изделия.

За изясняване на причините(етиологията) за заболяванията използваме най-съвремена техника и технологии .
С тяхна помощ сме в състояние да диагностицираме както локалните, така и общите етиологични фактори, отговорни за Вашето заболяване или състояние. Правилният и точен диагностичен анализ на лекарският екип способства за вземане на правилни решения и намалява рисковете от усложнения и странични ефекти.

По време на хирургични операции и лечебни и козметични манипулации неотменими помощници са нашите електронни и лазерни прибори, които осигуряват прецизност на интервенцията и безболезненост за пациента. В модерната дентална и лицева имплантология те способстват за идеалното планиране и позициониране на импланта, както и за прецизното протезиране и естетика.


ОБОРУДВАНЕ

Камера интраорална-компютър
Имплантологичен инструментариум ANKYLOS
Имплантологичен юнит
Кардиомонитор
Анестезиологичен апарат
Операционна маса
Централна аспирация
Дентален юнит


ИНСТРУМЕНТИ    Хирургически инструменти на Dentsply-Friadent

 


МАТЕРИАЛИ и КОНСУМАТИВИ

Ние използваме висококачествени продукти на Dentsply-DeTrey GmbH, Dentsply Maillefer, Bisico, KerrHawe, MarcsGroup-DIVA smiles