Нашият екип се представя 

 • д-р Румен Събов – орална и лицево-челюстна хирургия
  д-р Людмил Манчев - дентално протезиране
  д-р Валери Петров - ортодонт
  д-р Валерий Плачков - анестезиология и реанимация
  д-р Виктор Стефанов - анестезиология и реанимация
  д-р Красимир Христов - Специалист детска дентална медицина, директни и индиректни естетични изграждания, оклузален и денто-фациален анализ, ендодонтско лечение под микроскоп, първична дентална помощ.
  д-р Виктория Лилкова - първична дентална помощ, лечение на заболявания на пародонта и устната лигавица, дигитален анализ на оклузията , дентална козметика
  главна м.с. Марина Радева - специалист здравни грижи-дентална медицина
  м.с. Кристина Нанкова - специалист здравни грижи - дентална медицинска помощ
  инж. Сирма Александрова - административен директор
  Анелия Димитрова - Технически секретар – регистратор. Специалист по публична администрация. Води работния график на клиниката и записва часовете за посещение.