Най-често задавани въпроси и техните отговори
относно същността и процесът на дентално имплантиране 

Какво представлява денталният имплантант?

Денталният имплантант представлява вътрекостен винт,който замества зъбния корен.Най-често е изработен от титанов хлорид,със специално пригодена повърхност, в която прораства кост.

През последните 5 години поставяме дентални имплантанти ,изработени от циркониеви и керамични композити.


Какви са етапите на лечение с имплантанти?

І-ви етап: Поставяне на имплантата;
ІІ-ри етап(след 4-8 месеца): Разкриване на импланта и поставяне на лигавичен оформител;
ІІІ-ти етап(след 10-14 дни): Отпечатък и протезиране върху импланта;


Как протича хирургичната интервенция?

След поставяне на анестезия,се разкрива костта на мястото за имплан тиране.Приготвя се костната ложа,в която ще се постави имплантанта и той се поставя.Следва връщане и зашиване на лигавичното ламбото.


Болезнено ли е поставянето на денталният имплантант?

Интервенцията се провежда под локална анестезия и седация.По този начин се елиминират всички възможности за проява на болка.В следопера тивния период болки не се отчитат.Конците се отстраняват на 7-ия след оперативен ден.


Може ли имплантанта да бъде отхвърлен?

В съвременната дентална имплантология не съществува такова явление.Но,имплантанта може да бъде загубен(1-2%) вследствие на неблагоприятни локални фактори или неправилна експлоатация.


Какво е най-правилното поведение при загуба на имплантант?

Трябва да се ревизира мястото и да се постави нов имплантант.Времето на реимплантиране зависи от обема на загубената периимплантатна кост и наложителните процедури по нейното възстановяване.


Каква е продължителноста на живота на един имплантант?

При различните системи имплантати е различен,но ако пациента спазва всички указания за експлоатация ще го ползва доживот.


Възможно ли е да се постави коронка и имплантант в един сеанс?

Възможно е,но не е препоръчително.


Мост или коронка върху имплантант?

Правилото е:
Един имплант – една коронка!
Два имплантата – три коронки!


При повече от 1 имплантант, ще имам ли проблеми с венците?

Не!При конструкция върху повече от един имплантат не се наблюдават отклонения в състоянието и функцията на гингивата!Дори при пародонтит се отчита подобрение в здравината на гингивата около естествените зъби ,когато определени зъби в зъбната редица са заместени от имплантанти!


Да заменя ли подвижната протеза с такава върху имплантанти?

Да ! Препоръчително е. Такава конструкция ще Ви осигури отличен комфорт и сигурност във Вашето ежедневие.


Имам имплантант.Как да го запазя най-дълго?

Като стриктно спазвате указанията на имплантолога и Вашия дентален лекар.Необходим е профилактичен преглед един път годишно!


Съществуват ли противопоказания за поставяне на имплантанти?

Да ,съществуват.Противопоказно е прилагането им при пациенти с:
› карциноми на езика, челюстите, пода на устната кухина
› фиброзни дисплазии на челюстните кости
› херпес, афти, болестта на Пейжет
› болни, лекувани с йонизиращи лъчения и химиотерапия
› нелекуван и некомпенсиран диабет
› нелекувани кардиопатии
› уремия
› хемофилия
› епилептичен синдром
› туберкулоза
› сифилис


Аз нямам достатъчно кост за поставяне на имплантант.Има ли решение?

Да ,има! Прилагаме хирургични техники за увеличаване обема и височината на коста!


Възстановяват ли се вложените суми от социалното осигуряване?

В България процедурите по дентално имплантиране не се възстановяват!