Присаждане на кост. Направлявана костна регенерация. 

Днес, повече от всякога, напредъкът в денталната медицина е довел до прилагането на нови и по-разширени методи на лечение.
Два от тези методи са присаждането на кост и Направляваната костна регенерация (НКР). Чрез тях възстановяването и увеличаването обема и височината на алвеорната кост е част от рутинните дентални хирургични грижи.
В този текст ще Ви помогне да разберете по-добре какво представява присаждането на кост и НКР, с какво могат да Ви помогнат и кога се прилагат.

Какво представлява присаждането на кост и Направляваната костна регенерация?

Присаждането на кост е хирургична процедура, при която липсващата кост се замества с костна присадка. Последната не само замества липсващата кост, но и стимулира Вашия организъм да изгради наново изгубената кост. Растежът на тази нова кост подсилва мястото на присаждане като формира мост между Вашата съществуваща кост и присадката. След определено време(4-8 месеца) новоформиралата се кост ще измести голяма част от присадения материал.
Направляваната костна регенерация (НКР) е процедура, при която върху костната присадка се поставя сепарираща мембрана.Тя предотвратява навлизането на чужди на коста клетки и тъкани в областта на присаждането.Също така,при гранулираната форма на присадката се добавят растежни фактори,които способстват за правилното протичане на процесите на костообразуване.

Кога се прилага костно присаждане и НКР?

Костните присадки и НКР са необходими, когато има костен дефект или загуба на кост на челюстите,околозъбната кост или при необходимост от поставяне на зъбни имплантати.
Най-честите причини за прилагането им са:
дефекти около корените на зъбите (пародонтални дефекти),
дефекти след екстракция на зъб;
цялостно намаляване на количеството на челюстните кости вследствие на
травма ,възпаление или продължителна липса на зъб;
подготовка на алвеоларния гребен или максиларните синуси за поставяне на зъбен имплантат;
вторични дефекти около зъбни импланти(периимплантити);
дефекти в резултат на киста или операция за премахване на тумор и др.


Как се осъществаява присаждането на кост?

Когато се прилага автотрансплантат внимателно се избира мястото,от което ще се вземе присадката.
Подготвя се мястото ,където ще се постави транспланта.
Взема се костната присадка,поставя се ,фиксира се и се покрива с меките тъкани.
При останалите видове присадки тя се поставя(при нужда се фиксира), покрива се с мембрана и тогава се покрива с меки тъкани.


Болезнени ли са процедурите по присаждане на кост и НКР?

Тези процедури се извършват в операционната зала под местна упойка или местна упойка с интравенозна седация, а в отделни случаи под обща анестезия. Процедурите сами по себе си не са болезнени. След операцията ще се появи известно подуване и лек до среден дискомфорт, особено от извършването на съпътстващите процедури, като екстракцията на зъба, отстраняването на кистата и т.н. В следоперативния период ще Ви бъдат предписани перорални антибиотици,пробиотици и аналгетици за да се потенцира оздравителния процес. Ако е необходима по-инвазивна процедура за да се вземе кост (например от бедрото Ви, областта на брадичката и др.) ,то Вашия следоперативен дискомфорт ще нарастне.


Какви специални грижи са необходими след процедура по присаждане на кост?

Общо взето грижите не се отличават от тези, които се полагат след всяка хирургична процедура в устната кухина. Мястото трябва да се пази чисто, често с помощта на предписаната вода за изплакване. Ако лекаря е предписал антибиотик, той трябва да се приема по предписаната схема.Антибиотиците не винаги са задължителни. Прекомерният натиск върху мястото на присаждане трябва да се избягва докато новата кост не започне да се формира. Това означава, че предишните зъбни протези трябва да бъдат преправени от Вашия специалист по дентална медицина след процедурата по присаждане.Четкайте и почиствайте зъбите си по обичайния начин,като в първите 14 дни се използват изписаните Ви специални четки и пасти за зъби,и вода за уста. Избягвайте натоварването на венците, които са около присадената кост докато те не са заздравели ( обикновено около 6 мес.)


Колко успешно е присаждането на кост и НКР?

Напредъкът в технологиите доведе до пълна успеваемост прилагането на тези методи. Успеваемостта е в пряка зависимост както от причините, довели до извършването на тези процедури , така също и от вида на използваните присадки и материали.
Вашето собствено общо здравословно състояние ще определи степента, в която новата кост ще се формира в мястото на присаждане.


Има ли различни типове на костни присадки и НКР мембрани?

Да. Автогенната костна присадка се взимат от различни части на тялото на пациента ,който ще бъде опериран(напр. от тазобедрената кост или брадичката).
Алогенната костна присадка се взема от трупен човешки материал.
Ксеногенната костна присадка е приготвена от животински трупен материал.
Алогенните материали са със синтетичен произход,като при някои от тях не се резорбиран и се налага да бъдат премахнати чрез втора операция няколко седмици или няколко месеца по-късно. Други са направени от резорбируеми материали и постепенно се разтварят .


Какво представлява порестият костен минерал OsteoBiol?

Продуктите на OsteoBiol са ксеноприсадки и са приготвени от специално обработени свински кости и тъкани. Поради сходството им с човешката кост и тъкани , те са високо ефективен при формирането на новата кост. Те са под формата на блокчета,костни ламели,гранули,костни пасти и мембрани.Всички са резорбируеми.


Как работи OsteoBiol?

Тези материали са сходни с човешката кост и са обработени по специална технология ,което ги прави имуноиндиферентни и практически не се отхвърлят.
Изпълнява ролята на костен скелет,в който навлизат кръвните клетки и активно стимулира формирането на костни клетки. Костните клетки и кръвни телца се заселват активно в скелета на OsteoBiol и това води до изграждането на здрава нова кост и дефекта се отстранява.


Безопасен ли е OsteoBiol?

OsteoBiol е съставен от колаген със свински произход. Използвайки специални производствени и стерилизационни процедури, OsteoBiol е произведен напълно природосъобразно и стерилно. Всяка партида от него преминава през серия от тестове, затвърждаващи чистотата и стерилността на мембраната, гарантирайки пълна безопасност на материалите.
OsteoBiol не е подходящ за пациенти с доказани алергични реакции към колаген или продукти със свински произход.


Колко време отнема на новата кост да се формира около OsteoBiol?

Поради сходството си с човешката кост, той е високоефективен в подпомагането на растежа на новата кост. Въпреки че новата кост ще започне да се формира в първите 4 седмици след присаждането, са необходими от 3 до 8 месеца за да се постигнне качеството и костната плътност, които са нужни за да могат да се извършват по-нататъшни дентални или хирургични процедури (времето варира според вида на транспланта).


Какво представляват резорбиращите се мембрани OsteoBiol?

Това са резорбиращи се мембрани,с различни размери и дебелини(за всеки клиничен случай).Изработени са от естествен сухожилен колаген,перикард и дерма. Често когато се налага присаждане на кост, мембраната се поставя директно върху присадения материал. Тя способства новата кост да се формира по най-правилния начин.


С какво OsteoBiol е различен от останалите мембрани?

Те са резорбиращи се и затова, за разлика от мембрани, които не се резорбират, няма нужда от втора операция за да се отстранят. Мембраните OsteoBiol са предназначени за различни клинични случаи ,като времето на резорбция е от 14 дни до 4 месеца. Някои от мембраните са изключинелно устойчиви на условията в устната кухина,поради което гарантират правилния костен синтез под тях,когато настъпи оголването и.