СТРУКТУРА на денталния центърсектор първична и специализирана дентална помощ: разполага с два кабинета по дентална медицина;

 

хирургичен сектор: разполага с операционна зала,спомагателни помещения и болнична стая за 24 часов следоперативен престой;

 

лаборатории: медико-техническа лаборатория-зъботехника и медико-диагностична лаборатория-рентген;

 

административно-стопански сектор