ДЕЙНОСТИПървична дентална помощ

 • • Лечение на кариеса и неговите усложнения на деца и възрастни
  • Ендодонтия на деца и възрастни

Специализирана извънболнична дентална помощ

 • • орална хирургия
  • дентална имплантология
  • лицево-челюстна хирургия
  • ортодонтия
  • лечение на заболяванията на пародонта
  • орална патология
  • детска дентална помощ
  • протетична дентална помощ
  • изработване на екто и ендопротези и епитези

Дентална козметика и естетични възстановявания на зъбите

 • • професионално избелване на зъби
  • естетични възстановявания и реконструкции

Профилактика на заболяванията на зъбните и околозъбни тъкани:
Профилактични програми „Дентално здраве” за деца и възрастни


Медико-диагностична лаборатория-образна диагностика
Медико-техническа лаборатория - зъботехника