РАБОТЕН ГРАФИК 

  Кабинет № 1 Кабинет № 2 Операционна зала МТЛ Зъботехника Образна диагностика МДЛ
10:00-14:00 14:00-18:00 10:00-14:00 14:00-18:00
Пн Лечение на заболява-
нията на пародонта и устната лигавица
Първична дентална помощ Лечение на деца Първична дентална помощ 14:00–17:00 14:00-18:00 10:00-18:00
Вт Специализи-
рана дентална протетика
Първична дентална помощ Дентална козметика Първична дентална помощ 14:00–17:00 14:00-18:00 10:00-18:00
Ср Дентална козметика Първична дентална помощ Първична дентална помощ Лечение на заболява-
нията на пародонта и устната лигавица
14:00–17:00 14:00-18:00 10:00-18:00
Чт Ортодонтия Ортодонтия Лечение на деца Първична дентална помощ 14:00–17:00 14:00-18:00 10:00-18:00
Пт Специализи-
рана дентална протетика
Първична дентална помощ Първична дентална помощ Прегледи и консултации 14:00–17:00 14:00-18:00 10:00-18:00

 Вземете час за преглед тук.
  Легенда:
 
        Предстои откриване